Poskytovaná péče

Výkony hrazené zdravotní pojišťovnou

Mezi výkony hrazené pojišťovnou patří preventivní prohlídky (1x ročně), aplikace základní anestezie (injekce k zajištění bezbolestnosti výkonu) a některé chirurgické výkony, např. extrakce zubu.

Preventivní stomatologie zdarma
Pravidelné preventivní prohlídky jsou to nejzásadnější, co by měl každý z nás dodržovat, aby předešel většině problémů v dutině ústní.
Každý náš pacient nejprve podstoupí první vstupní terapii, při které se udělá vše důležité a to panoramatický rentgenový snímek (OPG) a následná prohlídka dutiny ústní, při které se určí další preventivní a léčebný plán.
Preventivní neboli záchovná stomatologie je důležitá již od prvních zoubků, proto u nás nabízíme i ošetření těch nejmenších.
V případě, že k poškození a onemocnění chrupu dojde, je důležité je začít léčit. Zubní kaz je onemocnění zapříčiněné bakteriemi obsaženými v zubním plaku. Bakterie mění cukry z naší potravy na energii a kyseliny, tyto kyseliny pak poškozují zub, toto poškození nazýváme zubní kaz. Zubní kaz vzniká v místech, kde zub není dokonale očišťován, nejčastěji to bývají špatně dostupná místa jako jsou mezizubní prostory, rýhy na žvýkacích ploškách atp.
Zubní kaz poškozuje a destruuje zubní tkáň. Léčbou zubního kazu je odstranění – odvrtání – poškozené tkáně a její následné nahrazení fotokompozitní výplní nejčastěji – je kvalitní a estetická.
Pokud však nastane situace, kdy kaz poškodí zubní dřeň a bakterie se dostanou až do kořenového kanálku zubu, je nutné vyléčit infekci v něm. Tímto problémem se zabývá endodoncie.

DentalPro

Stomatologické výkony,
které zdravotní pojišťovny
nehradí

V naší praxi vám zajistíme kompletní ošetření – konzervační (výplně, ošetření kanálků, dostavby zubů), protetické (korunky, můstky i snímatelné náhrady) a chirurgické.

Bílá výplň – kompozitní
Kompozitní materiál je nejestetičtější výplní zubů. Lze ho použít k opravě předních i zadních zubů. Zhotovení výplně je ale technicky a časově náročné a o zuby s kompozitními výplněmi musí pacient následně dobře pečovat – tedy důkladně je čistit.

Bílá výplň – skloionomerní
Skloionomerní cement se vyznačuje některými výhodnými preventivními vlastnostmi, které využíváme zejména při ošetření dočasných zubů či stálých zubů u dětí. Má také uplatnění u krčkových kazů, hlubokých kazů a jako dlouhodobě provizorní výplň. V naší ordinaci používáme ve většině případů kvalitní kapslovaný materiál.
Estetika výplní je velmi dobrá, barva hezky splyne s okolní zubní tkání. Pro dětské pacienty máme i oranžovou variantu tohoto materiálu.

Ošetření kořenových kanálků
Neboli endodontické ošetření je mechanicko-chemické vyčištění infikovaných kořenových kanálků a jejich následné zaplnění hermetickou výplní. Toto ošetření je velmi časově náročné, pro další osud poškozeného zubu je ale rozhodující.

Dostavby zubů
Po ošetření kanálků je zpravidla nutná dostavba zubu. Ke kotvení výplňového materiálu se používá čep, který se fixuje do kořenového kanálku. Alternativou u více destruovaných zubů je laboratorní kořenová nástavba.

Fazety
Jsou tenké kompozitní či keramické náhrady vhodné k estetické korekci předních zubů (tvar, postavení, barva).

Onleje a overleje
Jsou laboratorní výplně z kompozitu či keramiky, které perfektně doplňují ztracené zubní tkáně, zejména tam, kde chybí větší část zubu.

Korunky a můstky
Korunky a můstky patří mezi fixní protetické výrobky. Korunky zpevňují zeslabené zuby (např. po ošetření kořenových kanálků či rozsáhlých kazů). Vyrábějí se z různých materiálů v zubní laboratoři. V naší ordinaci nejčastěji zhotovujeme kovokeramické či celokeramické korunky. Můstky esteticky a funkčně nahrazují ztracené zuby.

Snímatelné náhrady
Snímatelné náhrady dělíme na částečné a celkové, podle toho, zda jsou v čelisti ještě přítomné nějaké zuby. Částečné snímatelné náhrady se ještě dělí podle provedení – od jednoduchých laciných po velmi sofistikované náhrady, které jsou nejen funkční, ale i estetické.

Implantáty
Ošetření implantáty je vhodné při ztrátě jednoho zubu, více zubů i chrupu jako celku. Jedná se o ošetření poměrně cenově náročné, ale přinášející nesporné výhody ve srovnání s klasickou protetikou. Více zde.

Dentální hygiena
Spočívá v odstranění zubního kamene, plaku a pigmentací, fluoridace. Toto ošetření provádí dentální hygienistka. Pomůžeme Vám s nácvikem správné metody čistění zubů a s výběrem vhodných dentálních pomůcek, jakými jsou například mezizubní kartáčky nebo zubní nitě.
Více o dentální hygieně naleznete zde.

DentalPro

Přehled výkonů

ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE

Preventivní neboli záchovná stomatologie je důležitým krokem ke zdravému chrupu po celou dobu života. Cílem záchovné stomatologie je zub poškozený např. kazem nebo úrazem zachránit. Defekty v podobě drobných kazů lze řešit výplněmi (plombami) z různých materiálů (fotokompozitní, amalgámová, skloinomerní) na základě vyhodnocení všech specifik a také dle přání pacienta. Větší defekty (uštíplá část zubu) jsou řešeny většinou onlayemi, polokorunkami opět z několika možných materiálů od kompozitních po keramické.

V případě, že je poškozený i nervový systém zubu, je nutná léčba kořenových kanálků (endodoncie).

Veškeré zákroky jsou prováděny bezbolestně a šetrně v místním (lokálním) znecitlivění.

Každé poškození zubu je specifické a vyžaduje daný druh léčby. Někdy je možností více a na základě konzultace s lékařem se zvolí nejlepší možné ošetření.

FOTOKOMPOZITNÍ VÝPLŇ - „BÍLÁ VÝPLŇ“

Fotokompozitní výplně jsou estetické náhrady chybějících částí zubů. Mezi její velké přednosti patří estetika, hlavně pak ve viditelných úsecích chrupu. Dříve se tyto materiály nepoužívaly na distální (zadní) zuby z důvodů menší mechanické odolnosti. Tyto vlastnosti jsou dnes již minulostí, materiály prodělaly ohromný vývoj a dokáží plnohodnotně nahradit jakékoli defekty zubů.

ENDODONCIE

Endodoncie, ošetření kořenových kanálků, se provádí tehdy, pokud je nerv zubu nevratně poškozen.

Jedná se o časově náročnější ošetření, při kterém je nutno důkladně pročistit a rozšířit kořenové kanálky, které se následně hermeticky zaplní.

KERAMICKÁ FAZETA

Keramická (estetická) fazeta je tenký „plátek“ keramiky, který může korigovat nedokonalosti zubu (barva, tvar, zakřivení) nebo i změnit celý úsměv. Po odstranění nevyhovující přední vrstvy zubu se keramická fazeta adhesivně nalepí na Váš zub.

KORUNKA

Nahrazuje větší části zubu (někdy i celý povrch) ztracené kazem či úrazem při zachování vlastního kořene zubu. Zhotovujeme metalokeramické (kovokeramické) nebo vysoce estetické celokeramické korunky z nejnovějších materiálů vyrobených v prestižních laboratořích v Praze.

INLAY, ONLAY (POLOKORUNKA)

Jedná se o náhrady větších defektů zubních tkání z různých materiálů (kov, kompozit, keramika). Představují přechod mezi ošetřením zubu prostou výplní a ošetřením umělou korunkou.

MŮSTEK

Ztrátu celého zubu nebo i více zubů s nemožností ošetření pomocí implantátů se řeší přemostěním mezery. Můstek je tak pevně uchycen pomocí korunek na krajní zuby sousedící s mezerou.

SNÍMATELNÉ NÁHRADY - PROTÉZY

Náhrady se dělí na částečné (v ústech jsou nějaké zuby) a nebo celkové (bezzubá čelist). Částečné snímatelné náhrady doplňují ztracené zuby a využívají ke svému kotvení zubů zbývajících. Celkové snímatelné náhrady poté nahrazují všechny zuby v čelisti.

Volit můžete mezi domácím a ordinačním bělením zubů. Než začneme bělit zuby vyšetříme a ošetříme případné kazy a napravíme společně zánět dásní. Bělení není vhodné u zubů s kazem, obnaženou zubovinou nebo netěsnícími výplněmi.

Výsledky mnoha klinických studií potvrdily, že správně indikované bělení nepoškozuje zuby, dásně ani výplně. O způsobu a intenzitě bělení zubů však musí rozhodnout zkušený profesionál. Zda a jak intenzivní bělení zubů je ve vašem případě vhodné, vám řekneme na konzultaci.
K bělení zubů používáme karbamid peroxid v různých koncentracích.

K domácímu bělení vám na míru vyrobíme speciální nosič. Nejprve sejmeme otisky obou čelistí, aby nosič přesně seděl. Nosiče s gelem pak budete nosit několik hodin denně. Před aplikací bělícího gelu si vždy musíte důkladně vyčistit zuby a mezizubní prostory.

Pokud chcete zuby vybělit rychleji, můžeme nabídnout ordinační bělení. V ordinaci používáme vyšší koncentrace karbamid peroxidu než u domácího bělení. Účinná látka rychle prostupuje zubní sklovinou až do zuboviny, odstraní nežádoucí pigmenty a zuby vybělí.

Zuby obvykle vydrží vybělené 1 až 2 roky, závisí to na kvalitě zubní skloviny a dentální hygieně. Účinek bělení prodloužíte, pokud se budete vyhýbat některým potravinám, kávě, čaji, cigaretám, sójové omáčce, borůvkám nebo červenému vínu.

Na estetiku se dnes v moderní stomatologii kladou vyšší a vyšší nároky. Snažíme se bezbolestně dosáhnout zdravého a funkčně plnohodnotného výsledku, který splní maximální estetické požadavky. Estetika chrupu hraje v dnešní době zásadní úlohu. Krásný a zdravý úsměv je touhou každého člověka.

NABÍZÍME VÁM:

- Estetické fotokompozitní výplně

- Dentální šperky a ozdobné kaménky

- Bělení zubů

- Estetické keramické fazety a korunky

Zahrnuje extrakce zubů moudrosti či zubů, které jsou úrazem, kazem či parodontózním procesem natolik poškozeny, že jejich záchrana již není možná.

Stomatochirurgie zahrnuje také operativní odstranění částí kořenů (resekce), extrakce zubů z ortodontických důvodů, odstraňování váčků (granulomů) a cyst, přetínání retní a podjazykové uzdičky. Všechny zákroky jsou samozřejmě v lokální anestezii, tedy bezbolestná. 

Tyto zákroky pro Vaše pohodlí můžeme provést, ale za přímou úhradu pacientem. Více info o ceně najdete v ceníku, nebo Vám bude vše vysvětleno ošetřujícím lékařem v ordinaci.

LOKÁLNÍ ANESTEZIE

Místní znecitlivění (umrtvení) je u nás samozřejmostí u všech zákroků. Nejdříve použijeme povrchovou anestezii (potření místa budoucího vpichu anestetikem s ovocnou příchutí), takže celý proces je velmi šetrný a v podstatě bezbolestný.

V případě, že kaz dosáhl až do zubní dřeně (nervu) a ten je nevratně poškozen, je nutno ošetřit kořenové kanálky (endodontické ošetření).

Postižení zubní dřeně je často bolestivé a stává se důvodem k akutní návštěvě stomatologa. Naší snahou je zbavit zub bakteriální infekce. Ošetření kořenových kanálků spočívá v jejich důkladném pročištění a rozšíření s výplachy desinfekčních roztoků a jejich následném hermetickém zaplnění.

Toto ošetření je na několik fází, kanálky měříme elektronickým apexometrem (Raypex), rozšiřujeme a opracováváme NiTi rotačními a oscilačními nástroji, plníme termokondenzační technikou. Kanálek zbavený infekce se následně zaplní přístrojem BeeFill nebo laterální kondenzací. V naší praxi pracujeme vždy s kofferdamem. Takto ošetřený kanálek zabrání průniku bakterií ze zubu do kosti a vzniku zánětu v kosti v oblasti špičky kořene (lidově váčku pod zubem). Po endodontickém ošetření kořenových kanálků je většinou nutné zub následně ošetřit onlejí nebo korunkou a zabránit tak možné fraktuře a ztrátě zubu.

V případě, že přijdete o zub, nabízí se dvě řešení. Buď se nabrousí dva okolní zuby vedle mezery, což je v dnešní době dost radikální řešení anebo se místo po původním zubu nahradí implantátem. Implantát je trvalým, dokonale funkčním a estetickým řešením s životností několik desítek let.

MATERIÁL IMPLANTÁTU

Nejčastěji se jedná o titan, který je biologicky kompatibilní a naše tělo ho vnímá jako tělu vlastní materiál. Titan je pevný, je odolný vůči žvýkacím silám, chuťově neutrální a tak nevzniká žádná “kovová” pachuť. Implantáty mají různé povrchové úpravy části, které se zavádí do kosti pro dokonalou integraci. Nejlepší vlastnosti mají implantáty s aktivním biopovrchem, který zkracuje dobu hojení na polovinu a procento úspěšnosti implantace se pohybuje okolo 99%.

VÝHODY IMPLANTÁTU

- Trvanlivost ošetření

- Komfortní pocit vlastních zubů

- Estetické řešení

- Vyhnete se snímatelné náhradě

- Může sloužit jako opora pro můstek nebo protézu, která pak podstatně lépe drží a neuvolňuje se

- Vyhneme se broušení sousedních zubů po ztrátě 1 zubu

Zubní implantát je řešení pro každého, kdo potřebuje nahradit jeden či více zubů a nespokojí se s můstky či snímací náhradou. V našich ordinacích provádíme kompletní implantologické ošetření včetně tzv. kostních augmentací a doplňování umělého kosti do míst, kde je jí nedostatek.

Obava z bolesti či alergické reakce je dnes již absolutně zbytečná.

Samotná alergie na titan prakticky neexistuje.

V případě, že se implantát neuchytí, jde většinou o místo s nedostatkem kosti nebo to může potkat člověka s celkovou zdravotní komplikací- pokud by se tak stalo- finance vložené do ošetření se vám vrací!

JAK TO PROBÍHÁ?

Umístění implantátu v kosti se provádí na základě rentgenového nebo CT vyšetření, které nám zobrazí stav kosti a okolních tkání. Pokud má pacient v místě plánované implantace dostatek kvalitní kosti, můžeme zavádět šroub okamžitě a můžeme zhotovit i provizorní korunku - takže pacient odejde s novým zubem v jedné návštěvě. Jestliže kvalitní kost chybí, je možné ji doplnit.

Zavedení implantátů předchází důkladné vyšetření celého chrupu, stavu čelistí a dásní a během konzultace si spolu s lékařem popovídáte o možnostech a Vašich představách a získáte tak dostatek informací o samotném zákroku.

Celá implantace se odehraje v lokální anestesii, která pokryje všechnu možnou bolest a tak pacient nic necítí. Lékař malým řezem odkryje kost pod dásní, vystřídá několik vrtáků v kosti a poté zavede samotný implantát. Rána se poté zašije 2-5 stehy a pacient odchází cca po 30 minutách domů. Zcela výjimečně se objeví mírný otok tváře, modřina, bolestivost rány, mírné krvácení a ztuhlost žvýkacích svalů. Tyto komplikace však ustupují velmi rychle a pomůže studený obklad a léky proti bolesti.

Implantát se vhojuje cca za 14 dní až 6 měsíců a poté se nasadí definitivní korunka, která nahradí samotný zub v ústech.

Překážkou implantace mohou být různá onemocnění (silná cukrovka, poruchy srážlivosti krve a její ředění, nádorové onemocnění v dutině ústní, osteoporóza, ale také silné kouření, nedostatečná hygiena dutiny ústní či různé zlozvyky jako zatínání a skřípání zubů.

Po zavedení implantátu je nezbytná ještě dokonalejší hygiena dutiny ústní, abyste předešli nejen vzniku zubního kazu, ale také zánětu dásní. Instrukce získáte od svého lékaře či dentální hygienistky. Při hygieně se používají speciální zubní kartáček pro čištění implantátů, mezizubní kartáčky, zubní nitě a výplachové ústní vody. Správná péče se zcela jistě vyplatí, implantát vám bude dobře a dlouhodobě sloužit.

Na vzniku paradentózy (onemocnění dásní a v pokročilém stádiu i kosti, ve které je zub upevněn) se podílí největší mírou plak a zubní kámen. Paradentóza je léčitelné, ale není dědičná. V případě neléčení může dlouhou dobu bez potíží přetrvávat a nakonec může být příčinou ztráty zubu, který je bez kazu a dalších poškození.

Příznaky jako krvácení dásní, zápach z úst, citlivost odhalených krčků Vás mohou upozornit, že něco není v pořádku. Pravidelná důkladná hygiena, odstranění plaku a zubního kamene dokáže většinou celý parodontologický proces zastavit a nebo výrazně zpomalit. Tento obor je úzce spjat s dentální hygienou a eventuelně hloubkovými kyretážemi (odstraňování zubního kamene z pod dásní) a dalšími chirurgickými zákroky.

ZHOTOVENÍ OPG + RVG

Intraorální rentgen vám zhotovíme přímo na křesle v ordinaci a výsledek uvidíte během několika vteřin na monitoru před sebou.

Díky pravidelnému snímkování se nám daří odhalit téměř 100% kazivých lézí i v mezizubním prostoru nebo pod výplněmi. Tyto malé snímky Vám budou zhotoveny při vstupním vyšetření včetně ortopantomogramu (panoramatického snímku), kde pokračuje další diagnostika a možnosti dnešní stomatologie.

OPG nabízí v jednom snímku zobrazení celého rozsahu chrupu a okolní kosti, vedlejší dutiny a čelistní kloub. Přístroj vytváří snímky rychle s možností dodatečných úprav v PC. Snímek je ukládán do počítače do karty pacienta a je možné jej předat na CD nosiči, flash disku nebo elektronicky zaslat pro další využití.

Digitální rentgenové přístroje vystavují pacienta minimálním dávkám záření, která je srovnatelná s dávkou, které je pacient vystaven např. při letu letadlem.

Mnoho lidí si myslí, že dentální hygiena je pro jejich zuby zbytečná a že jí nepotřebují. To je velký omyl! I zdánlivě čisté zuby potřebují alespoň jednou za čas profesionálně vyčistit, odstranit pigmentace způsobené pitím kávy, čaje, červeného vína či kouřením. Nacvičíte správnou techniku čištění zubů. Pravidelná péče o dásně v podobě odstranění nánosů zubního kamene a povlaku, tím působí preventivně a může předcházet vzniku onemocnění jako je např. paradentóza.

Příznaky zánětu dásní je zarudnutí, otok, krvácivost, zápach z úst (halitosis).

Součástí vyšetření dentální hygieny je změření hloubky parodontálních chobotů, stanovení krvácení dásní a rozsahu povlaku, zubního kamene, zánětu a viklavosti zubů.

PRAVIDELNÁ OPAKOVANÁ NÁVŠTĚVA DENTÁLNÍ HYGIENY (RECALL):

Pacient dochází po úvodní fázi dentální hygieny na pravidelné kontroly, které slouží jako prevence recidivy onemocnění. Frekvenci těchto návštěv dentální hygieny stanovuje dentální hygienistka individuálně většinou po 3 měsících.

FÁZE DENTÁLNÍ HYGIENY:

- vstupní komplexní vyšetření (anamnéza, stav chrupu, úroveň ústní hygieny, parodontologické vyšetření, zhodnocení stavu parodontu a měkkých tkání, krvácení z dásní)

- stanovení léčebného plánu

- instruktáž ústní hygieny, její nácvik na modelu a následně přímo v ústech, doporučení správných pomůcek pro domácí péči

- odstranění zubního kamene ručními nástroji (kyretami) a ultrazvukem

- profesionální čištění zubů, odstranění pigmentací (skvrny od kávy, čaje, cigaret apod.) a leštění zubů – depurace, Air-Flow (pískování)

- léčba parodontózy

- lokální fluoridace zubů u dětí i dospělých

- ošetření citlivých krčků a klínovitých defektů speciálními laky

- pečetění fissur (preventivní výplně)

- úprava převislých výplní

- bělení zubů

Zubní implantáty

Přínosů, plynoucích z nahrazení chybějících zubů dentálními implantáty, je mnoho. Kromě zlepšení vzhledu obličeje dochází k uchovávání objemu a kvality dásní, zubů a kostí, a navíc vypadají velmi přirozeně a vynikají spolehlivostí.

Zubní implantáty neobětují kvalitu sousedních zubů, jak to dělá můstek, protože sousední zuby nemusí být upraveny nebo jinak pozměněny, aby implantát podpořily. Zubní implantáty vám umožní znovu mluvit a jíst s komfortem a jistotou. Jsou naprosto bezpečné a nabízejí možnost trvale nahradit jeden zub, podepřít můstek, nebo dokonce eliminovat potřebu zubní náhrady a obnovit tak celý úsměv. Používáme osvědčené a vysoce kvalitní zubní implantáty značky Straumann a Oktagon.

Ceník protetických prací naleznete zde.

DentalPro

© Copyright 2022-2024 DENTAL PRO s.r.o. - All Rights Reserved - GDPR & Cookies
Created by Martin Fedorjak

Kontaktní formulář k registraci do naší zubní kliniky